Maximera effekten av dina solceller med professionell solcellstvätt

Upptäck hur regelbunden rengöring av solceller kan förbättra deras prestanda och förlänga deras livslängd.

Lär dig om fördelarna med att hålla dina solpaneler rena och hur Tak & Soltvätten kan hjälpa dig.

Kontakta oss idag!

Kontaktformulär 1.0

Ökad effektivitet

Regelbunden rengöring av solceller kan öka deras effektivitet med upp till 20-30%, vilket leder till högre energiproduktion.

Förlängd livslängd

Att hålla solcellerna rena förhindrar skador och hotspots, vilket kan förlänga deras livslängd och minska behovet av dyra reparationer.

Kostnadsbesparingar

Genom att maximera solcellernas prestanda minskar energikostnaderna och undviker kostsamma reparationer, vilket ger bättre ekonomisk avkastning på investeringen.

Varför är det viktigt att tvätta solceller?

Solceller är utformade för att omvandla solljus till elektrisk energi. När solcellerna täcks av smuts, damm, pollen eller fågelspillning blockeras en del av solljuset från att nå solcellerna.

Detta leder till minskad effektivitet och lägre energiproduktion från solcellsanläggningen. Enligt experter kan ett tjockt lager av smuts minska solcellernas effektivitet med upp till 20-30%.

Genom regelbunden rengöring kan du säkerställa att dina solceller arbetar med maximal kapacitet och producerar så mycket energi som möjligt.

Hur ofta bör solceller rengöras?

Hur ofta du bör rengöra dina solceller beror på miljöförhållandena. I områden med mycket damm, pollen, fågelaktivitet eller nära träd kan det vara nödvändigt att rengöra solcellerna kvartalsvis eller oftare.

För de flesta solcellsanläggningar rekommenderas rengöring minst två gånger per år, helst på våren och hösten, för att säkerställa optimal prestanda.

Efter kraftiga stormar, sandstormar eller perioder med hög pollenaktivitet kan extra rengöring behövas för att bibehålla solcellernas effektivitet.

Vi erbjuder även taktvätt till alla våra kunder.